Registrace pro rok 2022


K registraci využijte registrační formulář.


Online registrace končí 28.7.2022 ve 23:59. Poté bude možné registrovat se pouze až na místě před startem.

Startovné 350 Kč uhraďte do 28. 7. 2022 převodem na účet č. 4655862013/0800 (variabilní symbol 220830, do poznámky JMÉNO A PŘÍJMENÍ + Ironieman 2022)

Prvních 50 zaregistrovaných závodníků s uhrazeným startovným získá apartní ponožky🧦 s logem IRONieMANA


Každý účastník svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s následujícími skutečnostmi, které akceptuje:

Každý se závodu účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí, je srozuměn s tím, že cyklistická část závodu se jede za plného provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a mít na hlavě cyklistickou přilbu.

Organizátoři nejsou odpovědni za jakékoliv škody a újmy na zdraví či na majetku závodníků a akce není ke krytí těchto škod jakkoliv pojištěna.


Doporučujeme nainstalovat si do svého telefonu aplikaci Záchranka, která vás v případě nouze snadno lokalizuje, aby k vám mohla co nejrychleji dorazit pomoc.