Registrace pro rok 2024


K registraci využijte registrační formulář.

Aktuální startovka


Online registrace končí 25. 7. 2024 ve 23:59. Poté bude možné registrovat se pouze až na místě před startem.

Startovné 350 Kč uhraďte do 25. 7. 2024 převodem na účet č. 4655862013/0800 (variabilní symbol 240727, do poznámky JMÉNO A PŘÍJMENÍ + Ironieman 2024)

Prvních 50 zaregistrovaných závodníků s uhrazeným startovným získá apartní ponožky🧦 s logem IRONieMANA

Vložený závod smíšených štafet


K registraci využijte registrační formulář.

Aktuální startovka


Registrace štafety je možná pouze elektronicky. Startovné 600 Kč uhraďte převodem na účet č. 4655862013/0800 (variabilní symbol 240727, do poznámky PŘÍJMENÍ 1 - PŘÍJMENÍ 2 - PŘÍJMENÍ 3 + Štafeta IM 2024). Ve štafetě musí být zastoupena alespoň jedna ŽENA. Kompletní informace ohledně štafet budou uvedeny v rozpravě před závodem.


Každý účastník svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s následujícími skutečnostmi, které akceptuje:

Každý se závodu účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí, je srozuměn s tím, že cyklistická část závodu se jede za plného provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a mít na hlavě cyklistickou přilbu.

Organizátoři nejsou odpovědni za jakékoliv škody a újmy na zdraví či na majetku závodníků a akce není ke krytí těchto škod jakkoliv pojištěna.


Doporučujeme nainstalovat si do svého telefonu aplikaci Záchranka, která vás v případě nouze snadno lokalizuje, aby k vám mohla co nejrychleji dorazit pomoc.