Registrace pro rok 2021


K registraci využijte registrační formulář.


Online registrace končí 29.7.2021 ve 23:59. Poté bude možné registrovat se pouze až na místě před startem.


Každý účastník svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s následujícími skutečnostmi, které akceptuje:

Každý se závodu účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí, je srozuměn s tím, že cyklistická část závodu se jede za plného provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a mít na hlavě cyklistickou přilbu.

Organizátoři nejsou odpovědni za jakékoliv škody a újmy na zdraví či na majetku závodníků a akce není ke krytí těchto škod jakkoliv pojištěna.

Svým podpisem dále každý účastník stvrzuje, že splňuje podmínky čl. I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (příloha č. 1 usnesení Vlády ČR č. 575 ze dne 21. 6. 2021), kterým se stanovují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech.